Organizace dne v MŠ

 

čas (hod.) program
6:30 - 8:30 ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry
8:30 - 8:50 ranní cvičení
8:50 - 9:10 hygiena, dopolední svačina
9:10 - 9:40 soustředěná chvilka, didakticky cílené činnosti
9:40 - 11:40 pobyt venku
11:40 - 12:20 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:20 - 14:10 odpolední odpočinek
14:10 - 14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30 - 17:00 odpolední hry a zájmové činnosti dětí