Nastavení
přístupnosti

 • Stupně šedi
 • Zvýraznění odkazů
 • Zvětšení textu

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR ‐ General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Mateřská škola, Pardubice‐Polabiny, Mladých 158 zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce: Mateřká škola, Pardubice‐Polabiny, Mladých 158

doručovací adresa: MŠ Mladých 158, 530 09 Pardubice,
adresa emailové schránky: ms-mladych@ms-mladych.cz
telefon: +420 466 401 226

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

 • rozhodnutí ve správním řízení – přijetí a ukončení vzdělávání v MŠ
 • povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí),
 • agendy kroužků a nadstandartních aktivit MŠ (evidence dětí, fotodokumentace)
 • poskytování poradenských služeb v MŠ (logoped, psycholog, zrakový screening),
 • podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z MŠ, zdravotní omezení),
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy ‐ diety a alergie),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky ‐ např. omluvné listy a sešity.),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

  • Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)
  • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
  • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
  • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
  • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
  • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola, Pardubice – Polabiny, Mladých 158 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení: JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
e‐mailová adresa: poverenec@poverenec.info
telefon: 603 419 630

 

Co poskytuje?

 

V Pardubicích, 1.6. 2019 Eva Králíčková, řed. MŠ

Mateřská škola Mladých

Mladých 158
530 09, Pardubice - Polabiny 1
IČO 75017903


Datová schránka:  wujvdie

Číslo účtu:  9830561/0100

Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice - Polabiny, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies Odmítnout všechny Přijmout všechny
Zavřít

Cookies a MŠ Mladých

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. My a partneři máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají navrhovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás služby nové. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas

Více o cookies

Nezbytně nutné cookies

Vždy aktivní

Tato cookies jsou nezbytná, neboť Vám umožňují používat stránku. Tato kategorie nemůže být vypnuta.

Analytické cookies

Tato cookies shromažďují informace o tom, jak užíváte náš web, například které stránky navštěvujete častěji. Všechny informace, které tato cookies shromáždí, použijeme ke zlepšení fungování naší internetové stránky.

Uložit nastavení cookies
Zavřít