Nastavení
přístupnosti

 • Stupně šedi
 • Zvýraznění odkazů
 • Zvětšení textu

Koncepce

Naše mateřská škola nabízí výchovně vzdělávací program pro rozvoj celkové osobnosti dítěte a pěkné zacházení s dětmi.
Koncepce je založena na pohybově – rekreačním programu, který vychází z přirozené potřeby lidského pohybu.
Poskytujeme dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích a to i na čerstvém vzduchu.
Pěstujeme základní sportovní přípravu s každodenním cvičením, klasickou tělesnou výchovu s cvičením na nářadí, pohybové hry, vycházky do okolí a využíváme dětské horolezecké stěny ve 2. třídě (BERUŠKY). Nabízíme dětem dostatek pohybových činností v průběhu celého dne.

PŘIROZENOU FORMOU BLÍZKOU DĚTSKÉMU CHÁPÁNÍ ROZVÍJET OSOBNOST DĚTÍ A

PŘIPRAVIT JE PO VŠECH STRÁNKÁCH PRO VSTUP DO DALŠÍ ETAPY JEJICH ŽIVOTA

 1. Pečovat o zdraví dětí a tělesný rozvoj
  • péče o zdraví v průběhu celého dne (denní cvičení, vhodné oblečení, čištění nosu)
  • nenutit děti do jídla – respektovat jejich potřeby
  • dodržovat PITNÝ REŽIM
  • respektovat informace rodičů při předávání dětí do MŠ
 2. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou
  • prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností
  • uskutečňovat ho ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou (vše bude provázáno a propojeno) – spontánní a řízené aktivity budou vyvážené
  • v zájmových aktivitách pečovat o děti talentované
 3. Snažit se vytvářet podnětné a pohodové prostředí
  • respektovat individuální potřeby, touhy a přání dětí
  • poskytovat dětem časovou rezervu k získání potřebných návyků
  • nabízet vhodné hračky a pomůcky
  • respektovat pracovní tempo dětí, využívat pochvalu
 4. Rozvíjet sociálně-kulturní postoje
  • vést k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností

učit vnímat různost kulturních komunit
 

 • v letních a podzimních měsících provádíme cvičení na zahradě nebo v přírodě
 • využíváme pobytu venku k delším procházkám (chůze je nejpřirozenější pohyb člověka) je možnost pozorovat krásy přírody, utvářet si k ní kladný vztah, učit se s ní zacházet, získávat mnoho poznatků – ekologická výchova
 • pořádáme polodenní výlety do přírody se sezónním zaměřením nebo poznávacím (za zvířátky), kde kromě ozdravného pobytu děti načerpají mnoho poznatků a zážitků – ekologická výchova
 • s nejstaršími dětmi vyjíždíme na přelomu května a června do školy v přírodě.
  Příroda působí na organismus jako komplex činitelů – sluneční záření, vzduch a voda pozitivně ovlivňují růst organismu, látkovou výměnu, obrannou schopnost, nervovou soustavu i celkovou psychiku dětí. Škola v přírodě zprostředkuje dětem poznání přírodních jevů, úkazů a míst, které ve městě nemají možnost poznat.
  Dává dětem možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích – turistika, plavání, apod. Učí dítě samostatnosti v jednání a sebeobsluze a usměrňuje jeho vztahy ke kolektivu. Dítě poznává krásu přírodního prostředí, poznává, co dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a pečovat o ni – ekologická výchova. Během pobytu ve škole v přírodě učitelé lépe poznají celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině a rodiny k němu, jeho zdravotní stav, fyzickou zdatnost.
 • dle zájmu rodičů absolvují nestarší děti předplavecký výcvik
 • Seznamujeme děti s tím, co je ohrožuje (kouření, alkohol, drogy, nadměrné sledování televize nebo hraní počítačových her)
 • Děti učíme využívat slůvko NE (např. hrou "O ztracené holčičce")
 • V případě ohrožení učíme děti obrátit se na osoby, kterým důvěřuje - učitel(ka), rodič, policista (např. hrou "Co je správné, Budulínku")
 • Děti se učí znát svoji adresu, telefonní čísla domů, záchranné služby, policie (hrou "Co bys dělal, kdyby ...")
 • Děti jsou poučeni o nebezpečí u pohozených věcí - injekční stříkačky, plechovky, apod.
 • Informujeme děti o léčivých bylinách

Mateřská škola Mladých

Mladých 158
530 09, Pardubice - Polabiny 1
IČO 75017903


Datová schránka:  wujvdie

Číslo účtu:  9830561/0100

Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice - Polabiny, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies Odmítnout všechny Přijmout všechny
Zavřít

Cookies a MŠ Mladých

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. My a partneři máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají navrhovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás služby nové. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas

Více o cookies

Nezbytně nutné cookies

Vždy aktivní

Tato cookies jsou nezbytná, neboť Vám umožňují používat stránku. Tato kategorie nemůže být vypnuta.

Analytické cookies

Tato cookies shromažďují informace o tom, jak užíváte náš web, například které stránky navštěvujete častěji. Všechny informace, které tato cookies shromáždí, použijeme ke zlepšení fungování naší internetové stránky.

Uložit nastavení cookies
Zavřít