Akce BERUŠKY - 2. třída

září 2020

 29.9.
"Muzikoterapie - Ukládání broučků ke spánku"                            
- cena 50 Kč (hrazeno z peněz na kulturní akce)