Všechny aktivity MŠ

Jiné aktivity MŠ

Logopedická péče

 • Prevence logopedických vad probíhá každý 2.týden ve třídách Berušky, Rybičky, Motýlci a Želvičky, kde s dětmi pracují logopedické asistentky Radomíra Zajícová, Kateřina Klečková, Jaroslava Hořínková a Markéta Jiroutková. Při logopedické prevenci je nutná spolupráce s rodiči (např. artikulační cvičení, pracovní listy apod.)

Besídky

 • Mikulášská - s návštěvou Mikuláše a čerta (dopolední akce pro děti)
 • Vánoční - s posezením u vánočního stromečku, se zpíváním koled (akce pro rodiče s dětmi)
 • Jarní - ke "Svátku matek" s přáníčky a dárečky vyrobenými dětmi (akce pro rodiče s dětmi)

Koncerty

Divadelní představení

 • S dětmi dojíždíme do Východočeského divadla, Východočeské galerie i na ostatní scény města Pardubic, nebo se divadelní představení konají přímo v MŠ.

Účast na výtvarných soutěžích

Rozloučení s předškoláky

 • Na konci školního roku pořádáme pro děti, které odcházejí do ZŠ, slavnostní rozloučení s »VYŘAZENÍM PŘEDŠKOLÁKŮ«. Pro děti a jejich rodiče jsou připravené soutěže, diskohrátky a táborák s opékáním vuřtů.

Škola v přírodě

 • S nejstaršími dětmi vyjíždíme na jaře (květen - červen) na 5 – 6 dní do »Školy v přírodě«.

Předplavecký výcvik

 • V tomto školním roce se uskuteční v novém plaveckém areálu v Pardubicích

Kurz lyžování dětí od 4 let

 • zajišťuje společnost Ski fanatic

Kurz In-line bruslení

 • zajišťuje společnost Ski fanatic

Den otevřených dveří

 • Pořádání návštěvních dnů pro rodiče a jejich děti, které teprve do MŠ nastoupí.

Spolupráce se ZŠ

 • Návštěva učitelek MŠ v 1. třídách ZŠ na začátku školního roku. Konzultujeme s učitelkami úroveň, vyspělost a adaptabilitu
 • dětí, které přišly do ZŠ z naší mateřské školy (září, říjen).
 • Návštěva nejstarších “předškoláků” v 1. třídě ZŠ ještě před jejich zápisem do základní školy - zúčastní se vyučovací hodiny (leden).
 • Přednáška učitelky ZŠ "O školní zralosti" na třídní schůzce pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ.
 • Návštěva učitelky ZŠ v naší mateřské škole na konci školního roku - informuje se o dětech, které půjdou do 1. třídy po prázdninách (červen).
   

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)

 • Spolupracujeme s psycholožkou z PPP. Dochází do naší MŠ sledovat většinou hyperaktivní děti, problémy konzultuje s pedagogickými pracovnicemi. Dále spolupracujeme s PPP při vypracování posudků pro děti s odkladem školní docházky.

Spolupráce s rodinou

schůzky s rodiči:

 • před začátkem školního roku - pro rodiče nově přijatých dětí
 • na začátku školního roku (organizace života MŠ,vnitřní řád, akce MŠ, …)
 • před zápisem do ZŠ s přednáškou učitelky ZŠ nebo psycholožky na téma “Školní zralost”
 • před odjezdem do školy v přírodě (organizace, náplň, placení a další informace) individuální konzultace s rodiči o problémech, ale i úspěších dětí
   

účast rodičů na předpokládaných společných akcích:

 • příjezd SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI – akce na školní zahradě pro děti a rodiče spojená s lampiónovým průvode
 • VÁNOČNÍ POSEZENÍ – výroba vánoční dekorace (dárečku) + zpěv koled – akce pro děti s rodiči
 • plavání – návštěva rodičů na poslední hodině předplaveckého výcviku
 • oslava čarodějnic v MŠ
 • besídka – ke DNI MATEK
 • ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY »VYŘAZENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ«, tělovýchovné soutěže na zahradě, táborák, opékání párků, diskotéka s hudbou – akce na školní zahradě pro děti, které odejdou do ZŠ a jejich rodiče