Skladba tříd

Skladba tříd pro šk. rok 2021/2022

1. třída
věk 3 - 4 roky
TŘÍDA SLUNÍČKA
zást. řed.
učitelka
šk. asistentka
DANÍČKOVÁ Jana
ULRYCHOVÁ Eliška
KAFKOVÁ Ivana
2. třída
věk 3 - 4 let
TŘÍDA BERUŠEK
učitelka
učitelka
JIROUTKOVÁ Markéta
MLATEČKOVÁ Kristýna
3. třída
věk 4 - 5 let
TŘÍDA RYBIČEK
učitelka
učitelka
ZAJÍCOVÁ Radomíra
KLEČKOVÁ Kateřina
4. třída
věk 5 - 6 let
TŘÍDA MOTÝLKŮ
učitelka
učitelka
asistentka ped.
DERNER Jana
VALENTOVÁ Zuzana
NESPĚŠNÁ Kristýna
5. třída
věk 5 - 6 let
TŘÍDA ŽELVIČEK
ředitelka
učitelka
učitelka
KRÁLÍČKOVÁ Eva
HOŘÍNKOVÁ Jaroslava
HENDRYCHOVÁ Jana

Kdo o děti pečuje

O děti každý den pečuje 19 zaměstnanců: 11 učitelek (včetně ředitelky MŠ), 1 školní asistentka, 1 asistentka pedagoga, vedení školní jídelny, kuchařky, školnice a provozní pracovnice.
 

Ředitelka MŠ: Eva Králíčková
Zástupkyně ředitelky: Jana Daníčková
Učitelky:

Jaroslava Hořínková
Jana Derner
Zuzana Valentová
Klečková Kateřina
Markéta Jiroutková
Eliška Ulrychová
Radomíra Zajícová
Kristýna Mlatečková
Jana Hendrychová

Asistentka pedagoga: Kristýna Nespěšná
Školní asistentka: Ivana Kafková
Školnice: Denisa Nováková
Provozní pracovnice: Petra Koláčková
Vedoucí ŠJ: Milena Krehanová
Kuchařky: Markéta Plachá
Věra Hanzlová
Provozní pracovnice MŠ a ŠJ: Zdeňka Hyhlanová