Poplatky MŠ

Poplatek za vzdělání (školné) a stravné

Školné se platí bezhotovostně převodem z účtu, vždy k 20. dni předešlého měsíce. Nevztahuje se na děti v posledním ročníku mateřské školy. Děti s odkladem školní docházky v posledním ročníku MŠ poplatek také neplatí vzhledem k povinné školní docházce.
Pro školní rok 2019/2020 je stanoveno ředitelkou mateřské školy ve výši 400,- Kč/měs.
Školné na 1 den činí 20,- Kč

Stravné se platí zálohově, bezhotovostně převodem z účtu, vždy k 20. dni předešlého měsíce ve výši 800,- Kč/měs. (změna od 1. 2. 2019)

Vyúčtování se provádí 2x ročně (v prosinci a v červnu příslušného školního roku).

Celkem platba 1200,- Kč/měs. (změna od 1. 9. 2019)

Stravování: Výborná kuchyň s racionální výživou a zajištěným pitným režimem.

Ceny jídel pro děti 3 - 6 let
ranní svačinka 8,00 Kč
oběd 20,00 Kč
odpolední svačinka 6,00 Kč
CELKEM 34,00 Kč
Ceny jídel pro děti od 7 let
ranní svačinka 8,00 Kč
oběd 21,00 Kč
odpolední svačinka 6,00 Kč
CELKEM 35,00 Kč

Odhlašování obědů:

Písemně:
Min. den předem zápisem do sešitu, který se nachází v přízemí na chodbě u šaten.

Telefonicky:
Na telelefonu 466 401 226, 777 326 158 nebo 734 682 597 nejpozději do 8:00 hodin v den nepřítomnosti dítěte v MŠ. Na odhlášené děti po uplynutí 8:00 hodiny nebude brán zřetel a vy oběd zaplatíte.