Nahlášení změn

Prosíme rodiče o odpovědný přístup a včasné nahlášení ZMĚN, týkajících se:

  • telefonních čísel!
  • zdravotní pojišťovny
  • změny zaměstnání
  • trvalého pobytu
  • emailové adresy