Kroužky a jiné aktivity

 

šk. rok 2021/2022 - začínáme v říjnu končíme v květnu

Pondělí Hrátky rodičů s dětmi      15:30 - 16:15           1x za týden uč. Ulrychová
uč. Daníčková
Středa


Logopedie

9:45 - 10:15 1x za 14 dní uč. Hořínková
uč. Klečková
uč. Zajícová
Anglický jazyk 15:30 - 16:00 1x za 14 dní uč. Valentová