Informace pro rodiče pro šk. rok 2019/2020

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na šk. rok 2020/2021 se koná 11. 6. v 15:30 hod. Program: veškeré informace o dění v MŠ
Nabídka hracích karet do Sportovního parku Pardubice
Od 25. 5. 2020 dojde ke znovuotevření MŠ pro přihlášené děti.
Změna provozní doby od 7:00 do 16:30 hod.


Podrobné informace:
- pokyny ředitele ke znovuotevření MŠ
- formulář čestné prohlášení